Devolucions i dret de desistiment

Vostè te dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns. Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos (La Via Ecològica, S.L. Av. Prat de la Riba 45 Baixos - Cp. 43201 Reus (Tarragona) - Espanya, e-mail info@viulecologic.bio, telèfon +34 977911921) la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüència del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer. Deurà vostè retornar-nos o lliurar-nos directament els béns o a (La Via Ecològica, S.L. Av. Prat de la Riba 45 Baixos - Cp. 43201 Reus (Tarragona) - Espanya), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Deurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns. Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Exclusió del dret de desistiment per a determinades mercaderies

El dret de desesestiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

a) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

b) El subministrament de béns en els quals que s'hi hagi desprecintat el seu embolcall original.

c) El subministrament de béns en els quals es dectecti qualsevol manipulat en la seva presentació original.

GARANTIES

Les garanties i serveis postvenda es regiran pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. D'acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent enfront d'ell de qualsevol falta de conformitat. El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte.

IDIOMA

L'idioma en el qual es realitzarà el contracte serà en castellà o catala.

COMPETÈNCIA JUDICIAL

La legislació aplicable en el contingut del lloc web, serà l'espanyola i la jurisdicció, la corresponent als Jutjats i Tribunals competents de Tarragona.

El producte s'ha afegit a la llista de desitjos